เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(แบบ สขร.1)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  • Default icon list text
  • Default icon list text
  • Default icon list text
  • Default icon list text
  • Default icon list text
  • Default icon list text