เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

การให้โอวาทและมอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่คณะครู และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑ , ๒ , ๔ และ ๕ ครั้งที่ ๑๕ “สุพรรณบุรีวิชาการ ๖๒”

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > การให้โอวาทและมอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่คณะครู และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑ , ๒ , ๔ และ ๕ ครั้งที่ ๑๕ “สุพรรณบุรีวิชาการ ๖๒”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.