เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน ด้านการทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ตามโครงการลดและคัดแยกขยะเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน ด้านการทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ตามโครงการลดและคัดแยกขยะเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ