เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีไหว้ครูและรับมอบทุนฯ ร.ร.เทศบาล๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีไหว้ครูและรับมอบทุนฯ ร.ร.เทศบาล๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๒๕๖๒