เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ชมการโชว์ตัวของผู้เข้าสมัครเข้าประกวดนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 63

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ชมการโชว์ตัวของผู้เข้าสมัครเข้าประกวดนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 63

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ชมการโชว์ตัวของผู้เข้าสมัครเข้าประกวดนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี ๖๓ จำนวน 28 สาวงาม เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี