เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีไหว้ครูและมอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ของ โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > พิธีไหว้ครูและมอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ของ โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีไหว้ครูและมอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของ โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรีซึ่งมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสมชัย เตือนวชาติ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมพิธี โดยมี น.ส.สุกัญญา วงษ์ประภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี คณะครู ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ