เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

การแข่งขันกีฬา ภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > การแข่งขันกีฬา ภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายเสน่ห์ปวร กล่อมกูล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ฐานะประธานที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกีฬาสีจาก สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จำนวน 90,000 บาท ที่ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี