เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

อบรมการใช้รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > อบรมการใช้รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ร่วมกันเข้าอบรมการใช้รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน โดยมี วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรี ได้เข้ารับการอบรม ในการใช้รถ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความชำนาญ ทั้งนี้หลังจากที่ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี เห็นชอบว่าควรที่จะจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ที่มีความทันสมัย ซึ่งขีดความสามารถในการทำงานของรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ที่มีบันไดสูง ๒๔ เมตร และยังมีอุปกรณ์เสริมที่มีความจำเป็นในการใช้ช่วยเหลือประชาชนมอบมากับรถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี และในพื้นที่ใกล้เคียง หากเกิดเพลิงไหม้รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติก็พร้อมที่จะออกให้การช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งจะทำให้ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของมีค่าของประชาชน

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชิดเครือข่าย) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน ๓๗ คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗)
5 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณซอยเทพสตรี 2
2 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ
2 July, 2024