เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

อบรมการใช้รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > อบรมการใช้รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ร่วมกันเข้าอบรมการใช้รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน โดยมี วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรี ได้เข้ารับการอบรม ในการใช้รถ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความชำนาญ ทั้งนี้หลังจากที่ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี เห็นชอบว่าควรที่จะจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ที่มีความทันสมัย ซึ่งขีดความสามารถในการทำงานของรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ที่มีบันไดสูง ๒๔ เมตร และยังมีอุปกรณ์เสริมที่มีความจำเป็นในการใช้ช่วยเหลือประชาชนมอบมากับรถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี และในพื้นที่ใกล้เคียง หากเกิดเพลิงไหม้รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติก็พร้อมที่จะออกให้การช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งจะทำให้ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของมีค่าของประชาชน

ข่าวล่าสุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือน มีนาคม 2567)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารส้มขุ่นเม็ด จำนวน 36 ตัน)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นชั้นล่าง อาคาร 5 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำชั้นล่าง ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024