เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

แนวนโยบายในการติดตั้งโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > แนวนโยบายในการติดตั้งโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มีแนวนโยบายในการติดตั้งโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี และได้มีการดำเนินการไปแล้วในหลายเส้นทาง รวมทั้งในถนนตามชุมชนต่าง ๆ โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้ง ณ ซอยเทพสตรี 1 ตำบลทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นจำนวนมากในแต่ละปี อีกทั้งเทศบาลเมืองลพบุรี ต้องแบกภาระค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็นเงินจำนวนมาก เทศบาลเมืองลพบุรี จึงให้ความสนใจในด้านการใช้พลังงานให้คุ้มค่า อีกทั้งการลดพลังงานในด้านต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์พลังงานให้มีใช้ในอนาคต และให้ความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการพัฒนาเมืองในอนาคต และเนื่องด้วยไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ตัวโคมไฟส่องสว่าง มีสภาพทรุดโทรม โคมไฟบางโคมชำรุดและหลอดขาด ทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอ เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้มีการเปลี่ยนโคมส่องสว่าง พร้อมหลอดไฟสาธารณะ จากหลอด Fluorescent เป็นหลอด LED เนื่องจากหลอด Fluorescent ที่ใช้งานอยู่เดิม มีประสิทธิภาพในการส่องสว่างอยู่ในระดับปานกลาง มีการใช้พลังงานมาก และต้องเสียค่าไฟฟ้าสูง เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้ติดตั้งติดตั้งโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ มีความคงทน อีกทั้งประสิทธิภาพในการส่องสว่างอยู่ในระดับสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ประหยัดพลังงาน พร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันอาชญากรรมในยามค่ำคืน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต ให้เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชนในด้านชีวิตและทรัพย์สิน

ข่าวล่าสุด

ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจการอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตำรวจหรือรถอื่นใช้ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือสัญญาณอื่นได้
7 December, 2023
ประกาศ เรื่อง ปิดทำการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน เป็นเวลา 3 วันทำการ
7 December, 2023
แจ้งปิดการจราจรถนนพระราม ช่วงทางลงตลาดบนเมือง – ท่าโพธิ์
1 December, 2023
เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2566 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
1 December, 2023
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระงสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 December, 2023