เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เทศบาลเมืองลพบุรี ดำเนินการนำยางมะตอยสำเร็จรูปปูทับและบดอัดผิวถนนในส่วนที่ชำรุด บริเวณซอยพรหมาจารย์ ชุมชนนครโกษา 1

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เทศบาลเมืองลพบุรี ดำเนินการนำยางมะตอยสำเร็จรูปปูทับและบดอัดผิวถนนในส่วนที่ชำรุด บริเวณซอยพรหมาจารย์ ชุมชนนครโกษา 1

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักช่างเทศบาลเมืองลพบุรี นำยางมะตอยสำเร็จรูปปูทับและบดอัดผิวถนนในส่วนที่ชำรุด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นถนนแตกร้าว ที่บริเวณซอยพรหมาจารย์ ชุมชนนครโกษา 1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทาง ในการใช้รถใช้ถนน หลังจากที่ได้มีผู้แจ้งว่าผิวถนนชำรุด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นถนนแตกร้าว ทาง นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักช่างเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าดำเนินการแก้ไขในทันที เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเบื้องตัน ทั้งนี้การปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเต็มรูปแบบนั้น ทางเทศบาลเมืองลพบุรี จะได้ทำการสำรวจ และดำเนินการในด้านของการจัดทำแผนและงบประมาณ เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวล่าสุด

เทศบาลเมืองลพบุรีดำเนินการ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
27 February, 2024
ต้อนรับและชมการบันทึกภาพ รายการ ดวลเพลงชิงทุน ทางช่องวัน 31
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567
21 February, 2024
พิธีกิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์”
20 February, 2024