เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

Category

การติดตามและประเมินผล

5. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน

การจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ